EN

KVKK ve Aydınlatma Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

ECZİTA Teknoloji Anonim Şirketi (Eczita veya şirket) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri işbu sözleşme ile bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Eczita tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. İşbu metni kabul etmeniz aydınlatma yükümlülüğünün şirketimiz tarafından yapıldığının kanıtıdır.

A- ÜYELERİMİZ

1- ECZİTA tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Eczita platformunda yer alan üyelik koşullarını kabul ederek web sitesinden veya mobil cihazlara kurulan uygulamadan giriş yapan ve platformda yer alan ürünleri takip eden ve/veya satın alan kişiler "Üye" olarak tanımlanmaktadır. Eczita platformunda üye olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kimlik Bilgileri: adınız, soyadınız, cinsiyet ve yaş bilginiz, üye eczaneler için GLN kodunun sisteme girilmesi ,kullanıcılar için TCKN (Uygulamanın, bireysel olarak sizin kullandığınızın tespiti ve güvenliğiniz için kayıt esnasında alınacaktır.)

İletişim Bilgileri: cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz,üye olan eczanelerin eczane bilgileri

Müşteri İşlemi Bilgileri: Uygulama üzerinden yapmış olduğunuz ödemelerin kaydı, geçmişi ve cash-back tutarları bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz, platformda yer alan hizmetlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, Eczita asistan ile chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz

TrueDepth API Bilgileri: KYC (Know Your Customer) doğrulama süreçleri için TrueDepth API'si kullanılarak toplanan yüz ifadeleri, göz hareketleri ve belirli yüz noktalarının konumları.

Toplanan Bilgiler: TrueDepth API'si ile yüz ifadeleri, göz hareketleri ve belirli yüz noktalarının konumları toplanmaktadır

Kullanım Amacı: Bu bilgiler, KYC doğrulama süreçlerinde kullanıcı kimlik doğrulamasını sağlamak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Üçüncü Taraflarla Paylaşım: Toplanan veriler üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır ve veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır.

Veri Saklama Süresi: Yüz verileri, KYC doğrulama sürecinin tamamlanmasından sonra en fazla 30 gün süreyle saklanır. Bu süre, kullanıcı kimlik doğrulamasının tamamlanması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için gereklidir. Bu sürenin sonunda veriler kalıcı olarak silinir.

Gizlilik Politikası: Gizlilik politikamızda, yüz verilerinin toplanması, kullanımı, ifşa edilmesi, paylaşımı ve saklanması hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır.

2- Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve toplanma yöntemleri nelerdir?

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz; tarafınız ile yapmış olduğumuz sözleşmesel ilişki kapsamında birinci elden yani sizlerden, mobil uygulama veya internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden yapılan ödemelerin kontrolü ve cash-back işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
• Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan ödeme yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
• Açık rızanızın bulunması halinde, Eczita nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
• İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan ödeme yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,
• Uygulama içerisinde bulunan markaların ürünleri ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
• Hizmetlerimize yönelik bilgi almanızın sağlanması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Eczita platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

İşlem güvenliği bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.
• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
• Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve
memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Eczita platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Hukuki işlem bilgileriniz; Sözleşme ilkelerimiz kapsamında bizzat sizlerden, mobil uygulama, internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.
• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Eczita platformuna ilişkin olarak operasyonel süreçlerin güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

3- Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?

Eczita Teknoloji A.Ş kişisel verilerinizi kanun ve mevzuat ışığında, yüksek gizlilik ve güvenlik ile KVKK'nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme şartları
MADDE 5-
(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ECZİTA yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;
● Üyeliğinizin başarı ile gerçekleştirilebilmesi amacıyla, üyelik ve kayıt ile ilgili diğer sözleşmelerin onaylanması ve tarafınıza bildirilmesi sürecinin gerçekleştirilmesi,
● Açık rızanız olması halinde, uygulama verilerinize yönelik öneriler ve bildirimler ile size özel dijital reklam hizmetlerinin sunumu amacıyla,
● Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi ECZİTA ile aranızda kurulmuş bulunan üyelik sözleşmesi ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin sorunsuz gerçekleşmesi amacıyla,
● Ticari elektronik ileti alma sözleşmesini onaylamanız sonucunda bu onay uyarınca ve tarafımıza açık rızaya dayanarak verdiğiniz izin ile vermiş olduğunuz onayın gereğini yerine getirebilmek için hukuki yükümlülük sınırlarımızda kalarak, tercih ve uygulama içi cash-back kullanımınız ve beğenilerinize uygun içerik önerileri hazırlamak, sözleşme değişikliği bildirimini ve kullanıcıyı ilgilendiren her türlü uygulama içi bilgilendirmeyi sunmak amacıyla,
● Üye olsun veya olmasın Eczita web sitesi, mobil web sitesi veya uygulamasını ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin şirketimiz tarafından ifası amacıyla,
● Gezinme ve uygulama sıcaklığının tespitine ilişkin bilgileriniz; Ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fırsatlardan ve kampanyalardan haberdar edilmesi, özel ve resmi gün ve bayramların kutlanması uygulamanın sağlamış olduğu fayda, fırsatlardan haberdar edilmesi kazanmış olduğu veya kazanabileceği ödül yöntemlerinin bildirilmesi, herhangi bir ödül kazanırsa bu ödülünü nasıl kullanacağının kullanıcıya aktarımı, Eczita’nın anlaşmalı marka ve kurumlar ile Eczita uygulamasının içine entegre edilen segmentler, pop-up ve reklamlar arası geçişlerin yapılabilmesi amacıyla,
● Açık rıza vermeniz halinde size özel dijital reklam ve kampanyaların sunulması amacıyla işlenmektedir. Üye olmayan kullanıcıların gezinme bilgileri ise 5651 Sayılı Kanundan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek, sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla,
● Eczita’ya bağlılık amacıyla kullanıcıyı tanımaya yönelik çalışmalar ve kullanıcıya özel indirimler hazırlamak.
● Kullanıcı memnuniyetini ve sorunlarını çözmek amacıyla,
● Pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla
● Kampanya, tanıtım her türlü mevzuata uygun reklam, panel, etkinlik vb. faaliyetler ile kullanıcı ve markayı bir araya getirmek amacıyla,
● Kullanıcıların talep ve/veya şikayetlerinin en hızlı şekilde yönetilmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması ve uygulamaya ve internet sitesine ilişkin her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerin konu ile ilgili iş ortağına yönlendirilmesi amacıyla
● Eczita uygulaması veya web sitesinde Eczita’nın anlaşmalı olduğu markaların reklam ve tanıtımlarının gösterilmesi ve bu tanıtımlardan kullanıcının haberdar edilmesi amacıyla
● Çerez Politikası ile kapsamı belirtilen iş ve işlemlerin ve depolamaların yapılması amacıyla
● Üye iş yerlerinin veya anlaşmalı firmalar nezdindeki kişisel verilerin ECZİTA A.Ş’nin veri tabanında yer alan verilerle kıyaslanması ve eşleştirilmesi sonrasında, eşleşen verilerin doğruluğu ve güncelliğinin kontrol edilmesi, gerek görüldüğü takdirde kullanıcı bilgilerinin reklam amacıyla uygulama içi anlaşmalı markalar ile paylaşılması amacıyla işlemektedir.

4- ECZİTA kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi uygulamanın geliştirilmesi ve süreçlerin sıfır sorun ilkelerine uygun olarak yönetilebilmesi için, gerekli veri optimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik, idari ve hukuki güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, gözlenmesi veya denetimi,

İş sürekliliğinin kullanıcı, eczane ve marka arasında sağlanması,

Dijital altyapıların kullanımı ile ilgili olarak iş ortaklarımıza veri akışı yapmamız gereken durumlarda kişisel verilerinizi kanunun öngördüğü ölçüde 3.kişi konumunda olan iş ortaklarımıza aktarılması,

Sözleşmeden ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olarak tarafımıza bildirilmesi zorunlu olup bu bilgilerin tarafımıza yanlış bildirilmesi sonucunda ortaya çıkacak tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olacaktır. Eczita’nın tazminat ve dava hakları saklıdır.

Kişisel verileriniz, uygulama içerisinde bulunan marka ve eczaneler ile Eczita arasındaki süreçlerin yürütülmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
• Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir

ECZİTA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

Eczita ile paylaşılan kişisel veriler, Eczita’nın gözetimi ve yüksek kontrolü altındadır. Eczita olarak , yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;
• Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.
• Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla Eczita’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.
• SSL (Secure Socket Layer), internet üzerindeki veri alışverişi esnasında güvenliği sağlamak için kullanılan bir protokoldür. SSL protokolü, uygulamalar ve web siteleri tarafından kullanılan bir dizi güvenlik protokolü ve algoritması ile birlikte çalışır. Bu protokoller, kullanıcıların hassas verilerinin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
• SSL protokolü, bir web sitesi ve kullanıcının arasındaki veri alışverişini şifreleyerek güvence altına alır. Bu şifreleme işlemi, web sitesi ve kullanıcının arasındaki bağlantıyı güvenli bir hale getirir ve üçüncü şahısların bu bağlantıyı izlemesini ve kullanıcının bilgilerini çalmasını engeller.Bugün SSL protokolü yerine genellikle TLS (Transport Layer Security) protokolü kullanılmaktadır. TLS, SSL'in güncellenmiş bir sürümüdür ve daha güvenli bir bağlantı sağlar.Uygulama ve web sitesi yazılımı geliştiricileri, SSL/TLS protokollerini kullanarak güvenli bağlantılar sağlarlar. Bu protokoller, uygulamanın veya web sitesinin bağlantı güvenliğini sağlamak için sunucu tarafında kurulur. Bu protokollerin kurulumu, web sunucusunun ayarlarında yapılır.
• Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.
• Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.
• Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni'nin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi,Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da "ECZİTA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ" ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsinizBaşvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsi Yazılı Başvuru Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193 K:2 Şişli/İstanbul
Noter Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193 K:2 Şişli/İstanbul
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) eczita@hso1.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden destek@eczita.com


*"Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini belirgin olan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193 K:2 Şişli/İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişinin Bilgi Alma Talebi" yazılmasını rica ederiz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ECZİTA'ya iletmeniz durumunda ECZİTA talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde ECZİTA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Eczita Teknoloji A.Ş işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.