Genel Sözleşmeler

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) www.eczita.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 193 Plaza 2.Kat 228 numara Şişli/İstanbul adresinde bulunan ECZİTA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ile; www.eczita.com ve mobil uygulamasına (Uygulama) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (Üye) arasında, Üye'nin ECZİTA'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

ECZİTA ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası: Üyeler'in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ECZİTA tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ECZİTA’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen uygulama ve platform üzerinden erişilecek olan sözleşmeyi ifade eder.

Platform: Eczita’nın mobil uygulamalarını ve internet sitesini ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini,fotoğrafını ve uygulamanın imkan verdiği çerçevede kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, taraf olduğu sözleşmeleri görebileceği, yalnızca ilgili Üyeye özel ve üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ECZİTA tarafından ortaya konulan uygulamaları ve sistemleri ifade eder.

VEPARA: Elektronik para kuruluşlarının tamamı 6493 sayılı Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca elektronik para ihraç etmeye yetkilidir. Eczita işbu kanun ile ilişkili yükümlülüklerini VEPARA ile gerçekleştirecektir. İşbu sözleşmeye ek olarak kullanıcı tarafından VEPARA BİREYSEL CÜZDAN SÖZLEŞMESİ (ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ) ve VEPARA AYDINLATMA METNİ onaylanacaktır. VEPARA’in sorumluluk alanına giren, tarafların kendi aralarında yapmış olduğu sözleşmede belirtilen hususlardan doğan sorumluluktan Eczita sorumlu değildir.

Marka: ECZİTA ile yaptığı Reklam ve İndirim İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platform’a reklam veren, Eczita üzerinden cash-back hizmeti sunan tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Üye: ECZİTA ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Eczita’ya üye olan ve Eczita’nın sunmuş olduğu ödeme sistemini kullanan, faydalarından yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

3.1. ECZİTA, www.eczita.com alan adlı, mülkiyeti kendisine ait çevrimiçi elektronik ticaret platformunu ve aynı zamanda play store ve app store uygulama marketlerinde ticari olarak Eczita mobil uygulaması ile işletmekte olup kullanıcı ve marka arasında cash back hizmeti sunarak, kulanıcıları, Eczita’ya üye eczacı ile buluşturan; kullanıcı-marka-eczacı ile arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir platformda indirimli ve güvenli bir alışveriş amacıyla biraraya getirmektedir. ECZİTA, Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir.

ECZİTA, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı ve sair ilgili mevzuat kapsamında da yalnızca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "Yer Sağlayıcı" konumundadır.

3.2 Eczita Teknoloji A.Ş. anlaşma yapmış olduğu eczane ve markaların, 26/5/1928 tarihli 1262 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa ve sağlık alanındaki tüm mevzuata uyduğunu kabul eder. Eczita Teknoloji A.Ş. tarafından işbu kanun ve diğer ilgili mevzuata markaların ve anlaşmalı eczanelerin aykırı davranmasından Eczita Teknoloji A.Ş. maddi ve manevi olarak sorumlu değildir.

3.3. Sözleşme uyarınca Üye, ECZİTA tarafından yönetilmekte olan Sanal Platform’a üye olmak ve bu platformda ECZİTA ve/veya markalar tarafından sağlanan indirim ve/veya cash-back sistemini kullanabilecektir.

3.4. Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde ECZİTA ya da ECZİTA’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Platform’da yer alan ve yer alacak olan ECZİTA tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, ECZİTA tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile eczaneler arasındaki satış ilişkisi, ayrı bir ilişki olup, işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. ECZİTA, aracı hizmet sağlayıcı olduğu durumda Üyeler ile satıcı eczaneler arasındaki ticari ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak markalara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun ECZİTA tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şarttır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Sözleşme’yi doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur. Üye, uygulama üzerinden her zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyelik sonlandırması sonucunda üyenin hesabında tanımlanış hediye ve cash-backler sıfırlanacaktır. Üyenin hesabında kalan bakiye, kişinin uygulama içerisinde tanımladığı kredi kartına aktarılabilecektir. Yeniden üyelik halinde eski imtiyaz ve avantajlardan üye yararlanamayacaktır.

4.2. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ECZİTA’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ECZİTA’nin Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmadığı durumda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, ECZİTA, Websitesi'nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. ECZİTA, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayımladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle ECZİTA’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, söz konusu ihlalden dolayı doğrudan sorumludur.

4.4. ECZİTA, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Eczacı ve marka ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye’nin eczane ile iletişimi ve markanın Eczita üzerinden son kullanıcıya sağladığı cash-back indirimini yansıtmak sorumluluğu altındadır.İşbu cash-back hizmeti süreci Vapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.ile yürütülecektir.

Üyenin işbu entegrasyon için VEPARA ile imzalayacağı sözleşmelerden doğan sorumluluklarda münferiden VEPARA ve üye sorumludur. Eczita, herhangi bir sorumluluk kabuletmeyecektir.

4.5. Üye, uygulama içerisinde eczacı ile gerçekleştirmiş olduğu yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde Eczita tarafından belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin uygulama içinde eczacı ile yapmış olduğu yazmışlar kişilerin veri ve güvenliği açısından KVKK uyarınca saklanacaktır. Üyenin yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. ECZİTA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin ve uygulamanın kötüye kullanımı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya işbirliklerine iletebilecektir.

4.8. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
• Websitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
• Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
• Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
• Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
• Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
• Üyeler veya Eczacılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
• Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ECZİTA’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.10. Üye’nin Sanal Platform’u başta 4.9. madde olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanıldığının ya da Alıcı’lardan gelen şikayetler doğrultusunda sakıncalı bir durumun varlığının ECZİTA tarafından tespit edilmesi halinde ECZİTA, Üye’nin Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek, Üyelik Hesabı’nı pasife almak hakkına sahiptir. Üye, Üyelik hesabının askıya alınması/kapatılması konusunda nihai kararın münhasıran ECZİTA’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri ECZİTA’ne maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.12. Platform’un veya üzerindeki içeriğin Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; ECZİTA’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. GİZLİLİK

5.1. ECZİTA, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ECZİTA, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

5.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için KVKK Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve eczita@hs01.kep.tr adresine başvuru formu ile birlikte elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

5.3. Üye tarafından Websitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ECZİTA ya da iş ortakları tarafından Aydınlatma ve Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

5.4. Üye, işbu üyelik sürecinde ve daha sonrasından kendisinden istenen kişisel verilerinin ECZİTA tarafından işbu sözleşmede belirtilen esas ve usullerde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. ECZİTA söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. KVKK metnine www.eczita.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“ECZİTA” markası ve logosu, “ECZİTA” mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ECZİTA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, ECZİTA’nin veya bağlı olduğu ECZİTA TEKNOLOJİ A.Ş.’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ECZİTA’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya ECZİTA’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, ECZİTA’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

ECZİTA, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Aydınlatma ve Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme ve Eczita’yı ilgilendiren sözleşmeler üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez. İhtilaf halinde şirket merkezinde bulunan sözleşmeler esas alınır.

8. MÜCBİR SEBEBLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya ECZİTA’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) ECZİTA'nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ECZİTA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

Eczita Teknoloji A.Ş., önceden duyurmak kaydıyla uygulamanın geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi, sistemsel yenilemeler ve teknik çalışmalar yapmak için uygulamaya ve siteye erişimi engelleyebilecektir. Bu durum sözleşmenin ihlali olarak kabul edilemez.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Delil sözleşmesi;Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ECZİTA’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile ECZİTA’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.3. Bildirim; ECZİTA, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üyenin bu sorumluluğunu gerçekleştirmemesi sonucunda oluşacak maddi ve manevi zararlardan Eczita sorumlu değildir.

9.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Üyenin işbu hükme itiraz hakkı bulunmamaktadır.

9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, ECZİTA ile yapmış olduğu sözleşmeyi hiçbir şart ve koşulda üçüncü bir kişiye devir ve temlik edemez.

9.6. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, Eczita tarafından üyeye üyelik onay bildirimi yapıldığı an itibariyle süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.